Prawnicy
Adwokaci
Radcy prawni
Arbitrzy
Mediatorzy
 

Informacje ogólne o firmie

Pierwotne biuro adwokackie powstało w 1981 roku w Montrealu, a obecnie składa się z dwóch głównych wspólników: dr Roland-Yves Gagné i dr Aleksandra Tobolewskiego.

Od samego początku swego istnienia ideą firmy była “butikowa” forma świadczenia osobistych, dobranych do indywidualnych potrzeb usług, w przeciwieństwie do depersonalizowanych wielkich biur prawniczych. Nie ma u nas sytuacji, w której klient byłby traktowany odmiennie tylko dlatego, że napotkany problem uważany jest przez wielką firmę jako niewielki i bez większego znaczenia dla wspólników, a zatem “zepchniety” do załatwienia na młodszego wspólnika, praktykantkę adwokacką lub studenta prawa. We wszystkich kontaktach jeden z głównych wspólników bierze sprawę pod swoją opiekę oraz zapewnia porady i nadzoruje wszystkie procedury, negocjacje i rozprawy sądowe. W przypadkach, gdy jeden ze wspólników prowadzi sprawę poza granicami Kanady, drugi przejmuje i świadczy taką samą najwyższej jakości usługę dla wszystkich klientów.

Świadczenie wysoko specjalizowanych usług na szczeblu osobistym pozwala nam na poznanie wszystkich aspektów napotkanej sprawy. Gagné Tobolewski ogranicza swoją działalność do podanych poniżej dziedzin, ale w obszarach swojej działalności wspólnicy świadczą usługi najwyższej klasy.



BUREAU CENTRE-VILLE


Roland-Yves Gagné




WEST ISLAND OFFICE


Aleksander Tobolewski