Prawnicy
Adwokaci
Radcy prawni
Arbitrzy
Mediatorzy
 

Dziedziny działalności

  • Reprezentowanie korporacji i rządów w sądach, organach administracyjnych i agencjach międzynarodowych oraz inne usługi prawnicze w Kanadzie
  • Eksport-import, inwestycje międzynarodowe, nieruchomości, negocjacje, prawo handlowe i prawo korporacyjne
  • Prawo lotnicze oraz przepisy w zakresie lotnictwa, w tym badania, przygotowanie krajowego prawa lotniczego oraz zbiorów przepisów (kodeksów) lotniczych
  • Prawo kosmiczne, prawo i przepisy telekomunikacyjne
  • Prawo rodzinne i majątkowe
  • Konsultacje w zakresie międzynarodowego prawa handlowego, handlowych studiów wykonalności oraz planów finansowych


BUREAU CENTRE-VILLE


Roland-Yves Gagné
WEST ISLAND OFFICE


Aleksander Tobolewski